Garantier

Bruktbilgaranti eller gjenstående nybilsgaranti:

ALD carmarket leverer alle sine biler med gode garantier.

Heftelser:

ALD carmarket garanterer at den brukte bilen selges uten noen form for heftelser.

Kilometergaranti:

ALD carmarket garanterer at bilens kilometerstand er reell og ikke manipulert.

Service:

ALD carmarket kan dokumentere km stand på de servicer som er utført på bilen. Alle biler leaset ut av ALD Automotive har utført service.