Kontakt

ALD Carmarket Ramstadsletta 28
1363 Høvik
Telefon 67 10 87 37
e-post bruktbilsalg.no@aldautomotive.com

Åpningstider

Mandag - onsdag: kl.10.00 – 17.00
Torsdag: kl.10.00 - 19.00
Fredag: kl.10.00 - 16.00
Lørdag: kl. 10.00 - 15:00

Hvor er vi?

Du finner ALD Carmarket lokalisert tett inntil en av Norges sterkest trafikkerte veistrekninger, E18 ved Høvik.

Fra Oslo kjører du i retning Sandvika og tar inn veien som går inn ved den store ESSO stasjonen på Ramstadsletta. Deretter finner du ALD carmarket lokalisert i 2.400 m2 i drivhusene bak ESSO-stasjonen.

Følg gjerne kartlinken

Kontaktpersoner ALD Carmarket

Thomas Fritzon – Bruktbilsjef, e-post: thomas.fritzon@aldautomotive.com 
Bjørn Dombu - Salgskonsulent, e-post: bjorn.dombu@aldautomotive.com
Vegard Pettersen – Salgskonsulent, e-post: vegard.pettersen@aldautomotive.com
Fredrik Olsen – Salgskonsulent, e-post: fredrik.olsen@aldautomotive.com
Christian Jacobsen - KAM bilauksjon, e-post: christian.jacobsen@aldautomotive.com