Miljø

Din nye bil og miljøet

Moderne og nyere biler bruker alltid mindre drivstoff og slipper ut færre avgasser enn eldre biler. De siste årene er det satt et meget sterkt fokus på utslipp og forbruk, som igjen medfører at de moderne bilene er adskillig bedre enn for bare noen år tilbake. Hos oss vil du finne et godt utvalg av denne typen biler.

ALD og miljøet

Vi har de siste år sett en stadig økende trend også i Norge med at kundene velger biler som forbruker mindre drivstoff og slipper ut mindre avgasser, samt gjerne velger det vi kan kalle for typiske ”miljøbiler”. Det være seg Fords Econetic, Volkswagens Bluemotion eller Volvo DrivE for å nevne noen. 

Som nevnt selger ALD carmarket brukte leasingbiler for ALD Automotive, gjerne 3-4 år gamle. Gjennom vår leasingvirksomhet, ser vi at vårt salg nå i svært sterk grad bærer preg av miljøhensyn og fremtidsrettede motorer og modeller, noe som igjen gir veldig gode bruktbiler på annenhånds markedet.

Hva er en miljøbil?

En miljøbil er gjerne kjennetegnet av lave CO2 utslipp, energieffektive motorer og ha generelt lave utslipp av helseskadelige partikler. Drivstofforbruket skal være lavt uansett hvilken drivstofftype som velges. 

En bil med forbruk av såkalt fossile drivstoff kan kalles en miljøbil hvis utslippet av CO2 er lavere enn 120 g/km. For å klare et slikt krav, må forbruket ligge normalt rundt 0,5 liter per mil for en bensinbil og ca 0,45 for diesel. For dieselbiler finnes det dessuten et partikkelkrav på maksimum 5 mg per km, noe som i praksis innebærer at slike biler må ha partikkelfilter for å klare kravene.

Det fokuseres mye på miljøbiler i dag, men det er ikke sikkert dette er det beste for alle. Hvor mye en bil forurenser står i en direkte sammenheng med hvor mye den forbruker, som igjen i stor grad avgjøres av din egen kjørestil og bruksområde. Trenger du en bil med mer kraft, så kan du ikke velge en ekstrem lavutslippsbil. Det du imidlertid kan sørge for er å alltid velge biler som forbruker så lite drivstoff som mulig og som har moderne motorer og systemer. I tillegg til at du alltid kan forbedre din egen kjørestil.